Home » தவறுகளை ஒப்புக்கொள்வது - காந்திஜி

மகாத்மா காந்திஜி

தவறுகளை ஒப்புக்கொள்வது, தரையின் மேல் உள்ள துõசுகளை அகற்றும் விளக்குமாறு போன்றது. அதனால், மனம் சுத்தமாவதுடன் பிரகாசமடையும். ஒப்புக் கொள்தலுக்குப் பிறகு நான் பலமடைந்தவனாக உள்ளேன்.

தவறுகளை ஒப்புக்கொள்வது, தரையின் மேல் உள்ள துõசுகளை அகற்றும் விளக்குமாறு போன்றது. அதனால், மனம் சுத்தமாவதுடன் பிரகாசமடையும். ஒப்புக் கொள்தலுக்குப் பிறகு நான் பலமடைந்தவனாக உள்ளேன்.

Author