Home » நீ மேற்கொள்ளும் செயல் - காந்திஜி

நீ மேற்கொள்ளும் செயல் உண்மையானதாக இருந்தால் அது எந்த காலத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது.

Author

More Authors and Quotes